Geliefde gemeente,

 

Vanwege de toegenomen besmettingen met name onder de kinderen, zien we ons helaas genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen.

 

Kerkdiensten

    • Tijdens de erediensten zal de anderhalvemeterregel weer in de hele kerkzaal toegepast worden. Ook kinderen moeten afstand houden tot volwassenen die niet tot hun gezin behoren.
    • Het onverkort navolgen van de basismaatregelen, het dragen van een mondkapje en afstand houden bij het binnenkomen en verlaten van de kerkzaal blijven noodzakelijk.
    • Gezien de opkomst van zondag jl. en het aantal gezinnen dat nu in quarantaine is, blijven we vooralsnog vier groepen uitnodigen voor de diensten.
    • Er wordt een ‘overloopzaal’ ingericht voor het geval er toch meer mensen naar de dienst komen dan er plaats kunnen nemen in de kerkzaal. De dienst kan in de gecombineerde Palm- en Cederzaal van de kerk middels een beeldverbinding worden gevolgd.

Quarantaine verplichting
Met grote nadruk wijzen we erop dat alle huisgenoten van een besmette persoon verplicht in quarantaine moeten. Ook mensen die gevaccineerd zijn. Dit betekent dat u niet naar de kerk kunt wanneer een huisgenoot besmet raakt en zolang de quarantaine-adviezen voor u nog van kracht zijn.

 

Beperkingen -12 verenigingen, zondagschool, kinderkoor en geen crèche
Als kerkenraad hebben we goed contact met de directie van onze Eben Haëzerschool over de situatie. Onder de kinderen van de basisschool zijn zoveel besmettingen, dat de GGD regelmatig adviseert om groepen in quarantaine te laten gaan. Ook leerkrachten zijn regelmatig besmet. Het bestuur en de directie spreken terecht van een zeer zorgelijke situatie. Om die reden hebben we de volgende maatregelen genomen:

  • Wanneer een basisschoolgroep in quarantaine gaat, kunnen leerlingen uit die groep niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten. Dit geldt voor het verenigingsleven maar ook voor de zondagse diensten. Dus: mag je niet naar school, dan kan je ook niet naar de kerk. Voor andere gezinsleden gelden deze beperkingen niet.
  • Voor de komende vier weken is er geen crèche. Dit vanwege het intensieve contact dat kinderen hebben met het risico dat ze elkaar besmetten.

 

Verootmoediging, onderworpenheid, gebed
Gemeente,  de situatie is zeer zorgelijk. Opnieuw is er een gemeentelid opgenomen in ernstige omstandigheden. We begrijpen dat de maatregelen heel ingrijpend zijn en dat het ook voor u en voor onze jongeren en kinderen steeds weer omschakelen is.

 

Laten we ons blijven realiseren dat het de Heere is Die zo indringend spreekt. Het virus gaat onverminderd rond en vele gezinnen, alleengaanden en ouderen zijn getroffen door de ziekte of ervaren moeiten vanwege de beperkingen. Laat het ons toch verootmoedigen voor de Heere en laten we bidden om onderworpenheid nu de Heere ook onze gemeente zo bezoekt met het coronavirus.

 

We vragen uw begrip voor de maatregelen en vooral vragen we uw gebed of de Heere ons als kerkenraad de wijsheid wil geven om de maatregelen te nemen die nodig zijn. Wij voelen onze grote verantwoordelijkheid die we voor de gezondheid en het welzijn van de gemeente dragen. In het bijzonder weegt ook het geestelijk welzijn van u en onze kinderen.

 

De Heere heilige de roepstem die vanuit deze pandemie tot ons komt. Opdat er een hongeren naar het Woord en een dorsten naar de God van het Woord mag zijn om geborgen te worden naar lichaam én naar de ziel in Christus.

 

Uw kerkenraad