De stencils voor de diensten van zondag 3 oktober 2021 kunt u vinden onder ‘Kerkdiensten’ – ‘ Stencils preken’.