Beste kinderen, beste ouders,

 

Zondag 19 september hoopt de zondagsschool weer te beginnen. Dit jaar is er geen gezamenlijke opening en starten we het zondagsschoolseizoen klassikaal. We beginnen met 2 klassen in de Palmzaal. Klas 1 de kinderen van basisschool groepen 1, 2, 3 en 4 en klas 2 de groepen 5 t/m 8.

 

De zondagsschool begint om 10:45 en eindigt uiterlijk om 11:45 uur.

 

Jongens en meisjes, we hopen dat jullie weer naar de zondagsschool komen. Bijna iedere zondagmorgen is er zondagsschool waar we met elkaar teksten en psalmverzen leren, zingen en luisteren naar een Bijbelse vertelling. Onze wens en bede is of de Heere Zijn zegen wil geven over wat jullie leren en horen.

 

De juffen en meesters van zondagsschool ‘Rehoboth’.