Geliefde gemeente, 

 

Vanmorgen kwam het bericht dat kand. P.J. de Raaf het beroep naar onze gemeente van Boskoop heeft aangenomen. Een onverdiend en onbevattelijk wonder…!

 

In zijn brief schrijft kand. De Raaf:
‘De roepstem “Kom over in Macedónië en help ons” (Hand. 16:9) weerklonk in de roepstem uit Boskoop. De Heere heeft mijn hart overgebogen om deze roepstem te volgen. “Zo zochten wij terstond naar Macedónië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelven het Evangelie te verkondigen” (Hand. 16:10).’

 

De Heere is ons gedachtig geweest. Hem alleen komt de eer toe. Laat het ons mogen verootmoedigen voor de Heere. De Heere stelle zijn bediening in ons midden tot rijke zegen, opdat – zoals kand. De Raaf het verwoordt in zijn brief – ‘door de werking van Zijn Geest, God aan Zijn eer komt, jonge en oude zondaren tot God bekeerd worden en Gods volk onderwijs krijgt op de levensweg.’

 

Uw kerkenraad