Het is meer dan een jaar geleden dat we u informeerden over het Cuba-project van Bijzondere Noden (BN). De afgelopen drie jaren ondersteunden we dit project vanuit het Jac. Zaalfonds jaarlijks met € 5000,-. Met dit bedrag wordt vooral de plaatselijke kerk (Iglesia Reformada de Cuba) ondersteund in het hulp bieden aan armen, ouderen en gehandicapten. Meer ervaringen en informatie zijn te lezen en te zien op onze website. We hopen ook de komende twee jaar dit project financieel te steunen. Onze oproep is om dit project en deze mensen te gedenken in uw en jouw gebeden, zowel de mensen die hulp bieden als de mensen die hulp nodig hebben, in het besef dat de Heere ons zo veel wil geven zodat we ook mogen uitdelen aan anderen. Onze wens en bede is ook dat de Heere Zijn Woord wil zegenen tot bekering van deze naasten.