Sinds 2018 is onze gemeente verbonden aan het project in Cuba van Bijzondere Noden. Door middel van deze pagina willen we u meer informatie geven over het project dat Bijzondere Noden daar steunt. We hopen en bidden dat de Heere dit project wil zegenen tot welzijn van onze naaste en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Deze informatie is verzorgt door projectleiders van Bijzondere Noden die onze gemeente ook hartelijk bedankt voor de ondersteuning. Vijf achtereenvolgende jaren wordt € 5000,- gegeven vanuit het Jac. Zaal fond. Informatie is ook te vinden op de website van BN

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DIT PROJECT:

Cuba is officieel een communistisch land. De overheid draagt zorg voor onderwijs en gezondheidszorg. Helaas is eten erg duur en moeilijk verkrijgbaar voor de gemiddelde Cubaan. Bovendien zijn medicijnen erg schaars. Voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zijn geen voorzieningen. Zij verkeren vaak in uiterst moeilijke omstandigheden. De gereformeerde kerk op Cuba, die nog altijd te maken heeft met veel restricties van de overheid, helpt deze kwetsbare groep.

De Iglesia Cristiana Reformada de Cuba (ICRC) (reformatorische kerk van Cuba) doet dit door voedselhulp te bieden. In de 11 gaarkeukens worden gezonde maaltijden bereid voor zo’n 400 gehandicapten en ouderen. De overheid heeft toestemming gegeven om een eigen groentetuintje te beginnen. Een deel van de ingrediënten voor de maaltijd komt dus uit eigen tuin. De maaltijden worden bereid door vrouwen uit de ICRC. Zij zetten zich niet alleen in door te koken, maar runnen ook 17 wasserettes, waar ze kleding naaien en wassen voor mensen die dit zelf niet kunnen.

DE KERK ALS LICHTEND LICHT

De kerk heeft een hele belangrijke positie in de samenleving. “Zij signaleert waar hulp nodig is en kan daarin het verschil maken.” vertelt een coördinator die in de kerk werkzaam is. “Mensen buiten de kerk vragen zich dan af: ‘Waarom doen jullie dit voor ons?’ Dan kunnen we vertellen over de liefde van Christus.”

In de praktijk ziet de kerk dat de Heere door hun werk wordt grootgemaakt. “We helpen ook een moeder samen met haar dochter die een verstandelijke beperking heeft. Ze hadden niets dan twee oude matrassen. Nu prijzen ze God voor het oog van de buren en vertellen dat de kerk naar hen omziet. We zien als kerk grote dingen gebeuren doordat we onze omgeving mogen dienen. We geven daarin de Heere alle eer!”

CORONA OP CUBA

Door de uitbraak van corona is de situatie voor veel Cubanen nog zorgelijker geworden. Voedsel is erg schaars en mag slechts in kleine hoeveelheden gekocht worden. Doordat lonen vaak gedeeltelijk of helemaal niet worden uitgekeerd, kunnen velen voedsel niet langer bekostigen. Daarom heeft Bijzondere Noden op Cuba noodhulp geboden. De lokale diaconieën zijn voorzien van financiële middelen om uit te delen aan de meest behoeftige gezinnen. Waar het mogelijk was om grotere hoeveelheden voedsel in te slaan, zijn voedselpakketten uitgedeeld. Door deze noodhulp zijn 631 gezinnen geholpen in deze moeilijke tijd.

Inmiddels zijn de maatregelen versoepeld in bijna alle gebieden op Cuba. De meeste kerken van de ICRC mogen weer diensten houden. Ook de zondagsscholen zijn herstart. De omstandigheden blijven zorgelijk, maar de kerk mag geloven dat de Heere voor hen zal zorgen.