Beste catechisanten,

De verbouwing van het kerkgebouw is nu zo ver dat we van de grote zaal geen gebruik meer kunnen maken voor de catechisatielessen. Met ingang van 9 november vinden daarom alle catechisaties plaats in de Eben-Haëzerschool in Boskoop. Voor de groepen 2, 3, 5 en 6 gold dit al. Voor hen wijzigt er niets. De wijzingen betreft de groepen 1, 4, 7, 8 en 8+. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de nieuwe groepsindeling voor de groepen van ouderling Schollaart en de precieze locatie van de catechisatielessen.