Gemeente,

In de middagdienst van zondag 29 november zal onze dominee afscheid van onze gemeente. Het is de wens van de dominee om dit sober te houden. U zult op de gebruikelijke manier uitgenodigd worden om deze dienst bij te wonen. De locatie en aanvangstijd is op dit moment nog niet bekend. Het aantal leden wat aanwezig kan zijn, hangt af van de maatregelen die dan gelden. Wij willen u ook de gelegenheid geven om persoonlijk afscheid te nemen van dominee en mevrouw Tanis. Dit zal op een later moment plaatsvinden afhankelijk van de omstandigheden omtrent het Covid-19-virus en de mogelijkheid om dit op een verantwoorde manier te doen. U zult hier later over geïnformeerd worden via de website en Kerknieuws. Wij willen de dominee graag een passend afscheidscadeau als blijvende herinnering aan Boskoop meegeven. Wij vragen u vriendelijk om hiervoor een bijdrage te geven. U kunt uw bijdrage hiervoor in de bus doen die in de hal van het Hoornbeeck College klaar zal staan. Ook kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de kerk o.v.v. ‘afscheidscadeau dominee’.

Wij hopen en bidden dat de dominee tot zijn daadwerkelijke afscheid voor de gemeente tot zegen mag zijn, zodat we het volk van Israël na mogen zeggen: “Wij zullen de HEERE, onze God, dienen, en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.” (Jozua 24:24)

De commissie afscheid,

De brs. Van der Hoek, Konijn en Van Westerhuis