Gemeente, zoals eerder meegedeeld zal op de classisvergadering van vrijdag 2 oktober de emeritaatsaanvraag van onze dominee behandeld worden. Deze vergadering is openbaar. De mansleden van de gemeente zijn dus welkom. De vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw van de Ger. Gemeente van Zoetermeer, aanvang 19.15 uur.

Wanneer alles mag gaan zoals voorgenomen, betekent dit dat op 2 oktober het emeritaat van onze dominee ingaat. De afscheidsdienst zal gehouden worden in de middagdienst van zondag 29 november. Tot die zondag zal onze dominee in ons midden blijven voorgaan. Daarnaast hoopt ds. Tanis (belijdenis)catechisatie te geven tot eind december. Alle pastorale taken worden na 2 oktober door de kerkenraad overgenomen. Vanaf die tijd zijn uw wijkouderling en wijkdiaken uw vaste aanspreekpunt voor pastorale of diaconale zaken.

Met het oog op de aanstaande vacante periode zijn ook de functies binnen de kerkenraad opnieuw ingevuld. Vanaf 2 oktober zijn de functies binnen de kerkenraad als volgt verdeeld:

  • 1e voorzitter: oud. J.J. Buitenhuis
  • 2e voorzitter: oud. J.R.C. Janse
  • 1e scriba: oud. P.C. Kok
  • 2e scriba: oud. P.J. de Pater
  • Penningmeester kerk: oud. S. de Visser

Het is ons uitzien dat de Heere spoedig de ledige kansel zal vervullen. De Heere geve daarvoor veel gebed in het midden van de gemeente. Gemeente, we hebben als gemeente en als kerkenraad niets verdiend. De Heere geve dat we dat allen persoonlijk mogen doorleven en dat dat ons in de nood mag brengen voor Gods aangezicht met de vraag: En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? Rom. 10:14b. Het was een wonder in onze ogen toen we in april 2015 verblijd werden met het bericht dat ds. Tanis het beroep naar Boskoop mocht aannemen. De Heere heeft ons veel gegeven in de achterliggende vijf jaar, niet in het minst in de prediking. En die God van wonderen leeft nog!

Naast het gebed is het ook nodig om in de weg van de middelen het beroepingswerk ter hand te nemen. Daarom zal op maandag 2 november de (uitgestelde) jaarledenvergadering gehouden worden. Naast de verkiezing van ambtsdragers zal ook een tweetal voor predikant aan de mansleden worden voorgelegd. Aanvang 19.45 uur. De locatie en aanvullende informatie worden later bekendgemaakt. De Heere geve over al deze voornemens zijn onmisbare zegen.

De kerkenraad