Op 4 augustus is Beiroet opgeschrikt door een explosie van ongekende omvang. Als gevolg hiervan zijn er ruim 190 doden te betreuren en zijn er ruim 6500 gewonden. Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is al langer een plek waar zich een grote tragedie afspeelt met als dieptepunt de uitbraak van het coronavirus en de branden van maandag 7 september jl. Daarom zal op 20 september de diaconale morgencollecte bestemd zijn voor Deputaatschap Bijzondere Noden (BN) t.b.v. noodhulp aan de inwoners van Beiroet én de vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos. BN biedt noodhulp in Beiroet aan de getroffen bevolking en op Lesbos, o.a. via stichting Euro Relief, aan de vluchtelingen. Het behoeft geen verdere uitleg om deze collecte van harte bij u aan te bevelen. Laat bovenal naast de gaven en hulp die gegeven wordt uw/jouw gebed het belangrijkste zijn, zodat ook zij mogen geloven in de Heere Jezus Christus, die Zelf gezegd heeft: ‘’Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’’ (Mattheus 11:28).