Op maandag 7 september (de gezamenlijke groep 7,8 en 8+) en op woensdag 9 september (de groepen 1-6) starten de catechisaties weer. De belijdeniscatechisanten worden op vrijdag 11 september in de zaal van de kerk verwacht. Zie de vorige uitgave van Kerknieuws voor de groepsindeling en overige informatie. Je kunt ook hier klikken voor de webpagina ‘catechisatie’.

In verband met de risico’s op de verspreiding van corona volgen we bij de organisatie van de catechisaties de adviezen en maatregelen die gelden voor het (voortgezet) onderwijs. Hiervoor is een protocol opgesteld. We roepen de ouders en de catechisanten op kennis te nemen van dit protocol en deze richtlijnen op te volgen. Voor een optimale spreiding van de catechisanten is voor twee groepen de locatie gewijzigd. Groep 1 én 5, worden in de grote zaal van de kerk verwacht.

We hopen op een goede start van het catechisatieseizoen in deze bijzondere tijd. Het is ons gebed en uitzien dat de Heere het catechetisch onderwijs wil zegenen en dat Hij over ons welzijn naar lichaam en ziel zou willen waken.