In de afgelopen vijf jaar heeft ds. Tanis onze gemeente gediend. Hij heeft dat mogen doen met gaven en talenten die de Heere hem gegeven heeft; ook in de prediking. Daarin heeft hij met bewogenheid een rijke Christus voor een arme zondaar mogen verkondigen. In het kader van zijn 40-jarig ambtsjubileum en naderend emeritaat is vanuit de gemeente het initiatief genomen om een prekenboek uit te geven onder de titel ‘Wie is toch Deze’. Hierin komen tien preken die in de afgelopen vijf jaar gehouden zijn. Het uitzien is allereerst dat deze preken gebruikt mogen worden om zondaren door genade voor Christus te winnen. Door dit prekenboek via onze gemeente te bestellen (á € 14,95) haalt u niet alleen een waardevol boek in huis, maar steunt u ook de verbouwing van het kerkgebouw. Van elk exemplaar dat (tot oktober) via onze gemeente verkocht wordt, gaat er maar liefst € 7,50 naar de kerkbouw toe! Wat kunt u doen? Dit prekenboek bestellen voor u zelf, of om cadeau te doen aan vrienden of een familielid. Meer informatie over het prekenboek en de wijze van bestellen kunt u vinden op de website (wel eerst inloggen) via www.ggboskoop.nl/prekenboek.