De werkzaamheden aan ons kerkgebouw verlopen volgens planning. Opnieuw spreken we graag onze dank uit aan de vrijwilligers én professionals die zich daarvoor inzetten! Er is wat meer asbest aangetroffen dan gedacht, dat is inmiddels verwijderd. Ook blijkt een deel van het dak wat houtrot te bevatten, we bekijken hoe daarmee om te gaan. De sloop vordert goed. De eerste serie heipalen is al geslagen, de tweede reeks ondertussen ook al. Ook het aanbrengen van de verschillende nieuwe funderingen is al half klaar.

Aan de kosterswoning wordt intussen het nodige werk verzet: hout-, stuc- en leidingwerk is momenteel onderhanden. Al met al een complexe bouwkundige en technische operatie die tot nu toe veilig mag voortgaan. Om een eenduidig beeld vanuit de vernieuwde kerkzaal te bevorderen, zal het kozijn van de toegang tot de kerkzaal vanuit de ‘vroegere’ hoofdingang worden vervangen door een kozijn dat qua vormgeving aansluit bij de nieuwe kozijnen aan de nieuwe noord(-oost-)zijde.

Eerder is u gemeld dat door de kerkenraad is besloten om alle kerkbanken te vernieuwen tot een maximum van 780 zitplaatsen en nog niet tot de beoogde 885 plaatsen. Tot onze verwondering heeft een gemeentelid aangeboden de resterende zitplaatsen geheel te bekostigen. In dankbaarheid aan de Heere en de gever heeft de kerkenraad besloten dat aanbod graag te aanvaarden, hiermee wordt de kerkzaalinrichting compleet en kunnen nu álle banken uit één partij hout vervaardigd worden waardoor kleurverschil is uitgesloten. Ook het onvermijdelijk optreden van verkleuring in de loop der jaren betreft dan alle kerkbanken in dezelfde mate. Door de eerdere keuze om in het geheel voor nieuwe banken te kiezen en die in een halfronde opstelling te plaatsen, is aantoonbare kwaliteitswinst geboekt. De achterste geplande bank doet daar zichtbaar afbreuk aan, die bank zou apart van de rest tegen de achterwand aankomen waardoor de schuifwand dichtgemaakt zou moeten worden. We laten deze bank vervallen. Met de dan in totaal 865 zitplaatsen behouden we de flexibiliteit van ca. 80 aanvullende zitplaatsen als het in de toekomst nodig zou blijken om bij gelegenheden de schuifwand open te doen. Inmiddels is aan firma Bijenhof de opdracht gegeven om alle banken te vervaardigen zodat ze beschikbaar zijn als we voor de Kerst de kerkzaal weer in gebruik kunnen nemen.