Het huwelijk is door de Heere ingesteld. Een goed huwelijk waarin liefde woont is een grote zegen. Tegelijk laat de praktijk zien dat er in een huwelijk ook veel mis kan gaan. Een goede voorbereiding op het huwelijk is van groot belang. De kerkenraad en de commissie CTJ hebben daarom het voornemen om (bij voldoende aanmeldingen) enkele avonden huwelijkstoerusting te beleggen in de periode maart t/m mei 2021. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van het toerustingsaanbod van CGO en De Vluchtheuvel.

In vijf avonden worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Het huwelijk in Bijbels licht
  2. Communicatie en verschillen tussen man en vrouw
  3. Je rugzak (over de bagage die ieder meeneemt vanuit zijn/haar gezin van herkomst)
  4. Seksualiteit en gezinsvorming
  5. Huisgodsdienst

De huwelijkstoerusting is bedoeld voor jonggehuwden (tot circa 3 jaar getrouwd). Ook stellen met serieuze trouwplannen worden uitgenodigd deel te nemen. De kerkenraad roept de jonge (echt)paren van de gemeente van harte op om zich aan te melden voor deze toerusting. Zeker in onze tijd is het van groot belang dat we ons vanuit de Bijbel bezinnen op het huwelijk. De Bijbel biedt een schat aan waardevol onderwijs over de verschillende onderwerpen die het huwelijk aangaan. Belangstellenden kunnen voor informatie en aanmelding contact opnemen met diaken Van Helten.