Het is even stil geweest vanuit de Actiecommissie. Toch hebben wij niet stil gezeten en zijn we achter de schermen nog steeds enthousiast bezig. Het is fijn om te merken dat, wanneer de gemeente niets van ons hoort, u/jij ons toch weet te vinden. Zo krijgen we vanuit de gemeente nog steeds leuke, positieve reacties en ideeën binnen voor acties. Fijn om in deze tijd, waarin we elkaar niet kunnen ontmoeten, toch deze positiviteit en saamhorigheid binnen de gemeente te mogen voelen. Ook de tankbonnetjes en flessenbonnetjes vinden hun weg! Langzaam maar zeker stijgt de financiële thermometer. In de volgende actiekrant kunt u weer zien hoe ver deze is opgelopen. We zijn heel blij dat de baksters van de appeltaarten dit nog willen blijven doen. Er worden nog steeds veel taarten verkocht…! We mogen blijven bestellen en zij blijven bakken voor ons. Bedankt dames! Verder wijzen wij u nog op de dienstenmarkt. Nu de vakantie in zicht komt, is er misschien wel tijd over om iemand anders een dienst te bewijzen. Kijk eens op in de agenda of er tijd voor is. Tot slot zijn we voor de zomervakantie bezig met een actie voor jong en oud. In de actiekrant, die bijna uitkomt, hopen we hier verder op in te gaan.

Hendrik, Marcel, Anne-Marie en Mirthe


Extra kraskaarten printen?
Download hier de kraskaart!