Het coronavirus heeft grote impact op de Nederlandse samenleving. Op de persconferentie van 12 maart maakte premier Rutte bekend dat evenementen met meer dan 100 bezoekers verboden werden. Dit had als gevolg dat er op zondag 15 maart vijf kerkdiensten gehouden werden. De kerkenraad deelde mee dat er een crisisteam werd samengesteld. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op, wat betekende dat de website het aangewezen middel werd om de nieuwe maatregelen aan de gemeente bekend te maken.  

De websitecommissie heeft de laatste weken veel werk verricht om het een en ander (in zeer korte tijd!) op te zetten. We willen u graag in vogelvlucht een indruk geven van het werk wat gedaan is om de diensten live uit te zenden.

Online meeluisteren 

Al snel werd duidelijk dat we niet meer konden samenkomen als gemeente. Hoewel de commissie op de achtergrond al voorbereidend werk had verricht om het meeluisteren mogelijk te maken, werden we al snel ingehaald door de feiten In korte tijd werden externe partijen die online meeluisteren aanbieden overvraagd. Bestaande klanten kregen begrijpelijk voorrang. Hierdoor waren we als websitecommissie echter wel genoodzaakt om een alternatief te bedenken. Dit is inmiddels gerealiseerd door in sneltreinvaart internet in de kerk te installeren. Helaas was de snelheid van het internet niet stabiel genoeg om meerdere verbindingen tegelijkertijd aan te kunnenHierdoor moesten we via een creatieve weg een server inrichten die het audioverkeer voor ons ophaalde en verstuurde, waarna we allemaal als gemeenteleden de mogelijkheid hadden om online mee te kunnen luisteren 

Online meekijken 

Daarbij kwam de vraag of het ook mogelijk was om mee te kunnen kijken met de diensten. Hiervoor zijn twee camera’s aangeschaft en geïnstalleerdis er een heus netwerk gemaakt in de kerk om hiermee te kunnen communiceren en werd de keuken omgevormd tot een regiekamer. Helaas bleek direct na een test dat de internetverbinding dusdanig ondermaats was, dat zowel het beeld als het geluid droevig was. Het leek wel of het beeld met een aardappel opgenomen was 🙂Hierdoor moesten we snel een 4G router/ verbinding aanleggen om het uitzenden in HD-kwaliteit te faciliteren. Gelukkig bleek al snel dat dit een goede beslissing was.

Livestream vanuit een lege kerkzaal

Regie  

Het op elkaar afstemmen van alle apparatuur vraagt nog wel de nodige aandacht. Voor de kerktelefoon wordt er namelijk gebruik gemaakt van verouderde apparatuur. Dit betekent dat tijdens iedere uitzending de balans gevonden moet worden tussen audiovolume en videobeeld. Doordat we nu naast kerktelefoon ook via internet-radio en YouTube uitzenden, zorgt dit voor het nodige regiewerk. 

De kast met apparatuur en de regiekamer

Verhuizing naar zaal 

In eerste instantie was het de bedoeling dat de kerkdiensten tijdens de verbouwing in de Zijdekerk zouden plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor waren reeds in gang gezet totdat echter bleek dat de mogelijkheid bestond om tijdens de verbouwing de zalen te blijven gebruiken. Vervolgens is in samenwerking met de bouwcommissie een verhuisplan gemaakt en is in een week tijd alle apparatuur verplaatst van de keuken naar de benedenzaal. Dit had echter wel als gevolg dat alle apparatuur opnieuw afgestemd moest worden. Tijdens het verplaatsen van de apparatuur zijn diverse kabels afgeknipt, doordat deze dusdanig in de keuken verwerkt zaten dat het onmogelijk was om deze mee te nemen. Hierdoor hebben we tijdens de verhuizing enkele kabels opnieuw moeten aanleggen / fabriceren. Uiteindelijk hadden en hebben we een aantal uitdagingen en veranderingen, namelijk: 

  1. De sfeer microfoon ontbreekt in de zaal. Hierdoor is er in de stream geen zang / achtergrond geluid te horen. 
  2. Door het ontbreken van de sfeer microfoon is er geen orgel meer te horen. Hierdoor moest het orgel via een andere weg aangesloten worden in de versterker. Het was en is een keuze om of hard-, maar met veel ruis of zacht-, maar zonder ruis het orgel uit te zenden. De eerste zondag bleek al direct dat dit nog een puntje van aandacht is. 
  3. Door het ontbreken van het liturgiebord moest in de stream de liturgie verwerkt gaan worden. 

Het uitzicht vanaf de preekstoel

Slot 

Als websitecommissie zijn we dankbaar dat de zondagse diensten doorgang konden vinden en er een gedegen videoverbinding tot stand is gebracht waar veel gemeenteleden inmiddels dankbaar gebruik van maken.  

Mocht u nog suggesties of vragen hebben, schroom niet om ons te benaderen!