Op donderdag 31 oktober is er weer in de ‘Vredekerk’ van de Ger. Gem. in Zoetermeer (adres: Zwaardslootseweg 44) de bijeenkomst van de Reformatieherdenking. De avond begint om 19.30 uur. Ds. J.J. Tanis verzorgt de opening en ds. H.A. van Zetten hoopt met ons stil te staan bij het thema: ‘Drieslag van de Reformatie, ellende – verlossing – dankbaarheid’. De liederen die gezongen worden door het projectkoor en het kinderkoor o.l.v. Mariëlle Heidekamp sluiten aan bij dit thema. Deze reformatieherdenking beleggen we samen met de gemeenten Benthuizen, Delft en Zoetermeer. We roepen jong en oud hartelijk op deze bijeenkomst bij te wonen.