Update: Verbouwing Ichtuskerk heeft nu een eigen pagina, waar onder andere de nieuwsbrieven en documenten zoals de tekeningen te vinden zijn. Ga naar ‘gemeenteleden’ -> ‘Verbouwing Ichtuskerk’ of gebruik deze link: https://ggboskoop.nl/verbouwing-ichtuskerk/.

Let op, deze link is alleen te gebruiken voor ingelogde gebruikers. Nog geen account? Deze kunt u hier registreren: https://ggboskoop.nl/registreren/.


Graag nodigen we u uit voor de gemeentemorgen van zaterdag 8 juni waarop het Voorlopig Ontwerp van de verbouwing van ons kerkgebouw zal worden gepresenteerd. Dit in aanwezigheid van de architect en de bouwmanager! De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Iedereen is welkom, dus ook onze jongeren

In de achterliggende tijd heeft architect Born aan de hand van ons Programma van Eisen en Wensen hard gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. De eerste versie hiervan is grondig bestudeerd door de Commissie Beheer en Onderhoud. Ook de Financiële Commissie heeft geadviseerd in deze fase. De adviezen en opmerkingen van deze commissies zijn tijdens een gezamenlijk overleg met de architect, de bouwmanager en de stuurgroepleden doorgenomen. De architect heeft het Voorlopig Ontwerp aangepast. Dit aangepaste ontwerp wordt op de kerkenraadvergadering van 14 mei besproken. Op deze wijze is er een Voorlopig Ontwerp tot stand gekomen dat gedragen wordt door de kerkenraad, de CBO en de FC. De belangrijke vervolgstap is om dit Voorlopig Ontwerp aan u als gemeente te presenteren. Dit zal op een interactieve wijze plaatsvinden op de gemeentemorgen. U krijgt dán, en ook dáárna, ruimschoots de gelegenheid om dit eerste ontwerp te bestuderen en uw vragen te stellen.

In de Nieuwsbrief van maart jl. heeft u kunnen lezen dat uit de ontvangen reacties moet blijken of u vindt dat het Voorlopig Ontwerp een goede vertaling is van ons Programma van Eisen & Wensen. En ook dat de architect al deze reacties zal wegen en waar nodig zijn ontwerp zal aanpassen. De volgende stap is dan dat de architect het Voorlopig Ontwerp afrondt en aan de slag gaat voor het Definitief Ontwerp.

Tijdens de gemeentemorgen zal ook een toelichting worden gegeven op de kosten van de verbouwing en de wijze waarop we de geefbereidheid van de gemeente willen peilen. De Financiële Commissie zal in haar presentatie op deze zaken ingaan.

Kortom, een belangrijke bijeenkomst waar uw en jouw aanwezigheid van groot belang is. Noteert u en jij zaterdagmorgen 8 juni in uw agenda?!

De stuurgroep Bouw