Preekbespreking jongeren

Na de middagdienst van zondag 3 maart is er een preekbespreking voor alle jongeren vanaf 15 jaar en ouder. We hopen eerst met elkaar een broodje te eten waarna we de preken die deze dag gehouden werden in groepjes zullen bespreken. Uiteraard zijn die avond andere (persoonlijke) vragen ook welkom. (Een email met je vraag/vragen kun je ook vooraf sturen naar preekbespreking@ggboskoop.nl). Na de gedachtewisseling in groepjes sluiten we af met een plenaire bespreking. Ouderling Schollaart en diaken Konijn hebben de leiding. We sluiten af rond 21:00 uur. Hartelijk welkom!

Nog niet eerder geweest? Kom gerust eens luisteren en ervaar zelf hoe waardevol het is om samen nog eens dieper in te gaan op de betekenis van de preken van die dag. Hartelijk welkom!

 

 

2019-01-28T19:47:41+00:00