Psalmzangavond Uw huis en tempelzangen’

Op zaterdagavond 9 maart wordt er een psalmzangavond gehouden in onze kerk. Het thema deze avond is ‘Uw huis en tempelzangen’. Organist Pieter Heykoop begeleidt de samenzang en verzorgt ook enkele improvisaties. Student M. Boersma hoopt deze avond in ons midden te zijn en zal een aantal korte overdenkingen verzorgen over de te zingen psalmen. De collecteopbrengst komt ten goede aan het bouwfonds. Noteert u alvast de datum! Iedereen hartelijk welkom.

2018-12-10T08:55:11+00:00