Ware rust voor de ziel

De vakantie periode staat weer voor de deur (of is voor u/jou reeds begonnen)! We wensen iedereen (te midden van ons vaak zo jachtige leven) van harte een gezegende vakantieperiode toe. Het is goed om even de sleur van alle dag te onderbreken en met gezin / familie / vrienden wat tijd door te mogen brengen.

Maar laten we (met al onze mogelijke vakantieplannen) vooral de rust voor onze onrustige ziel niet voorbijgaan! Hieronder vind u/jij een stukje van de preek van Comrie over het volgende thema: Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust. (n.a.v. Hebreeën 4:3). Neem het eens ter hand en overdenk de rijkdom die er is in de Heere Jezus Christus, de grote en eeuwige Rustaanbrenger! 


Download de (lees)preek hier.

Want wij, die geloofd hebben,
gaan in de rust.

(Hebreeën 4:3) 

De grote zaak, waarvan de apostel hier spreekt, is de rust, in welke de gelovigen ingaan. Dit woord wordt verschillend gebruikt; soms wel om het ophouden van een werk, in hetwelk men bezig was, te kennen te geven. In welk opzicht God op de zevende dag gerust heeft, Gen. 2:2. Soms betekent het een staat van uitwendige vrede en voorspoed, die op een zware strijd en vermoeiing volgt, in welk opzicht Israël in de rust van het land Kanaän inging. Soms betekent het de zalige vrede en de voldoening, die de ziel in Christus vindt op de beoefening van het geloof, Matth. 11:28.

Soms betekent het de zalige staat van de volkomen gerechtvaardigden in de hemel, waar zij rusten van hun arbeid, Openb. 14:13. De uitleggers zijn het niet eens wat wij hier door de rust moeten verstaan. Enigen hebben de gedachte, dat wij hieronder de rust van de hemel hebben te verstaan. Wij houden het echter liever met Dr. Owen, die door de rust, waarvan de apostel spreekt, verstaat de zalige rust, vrede en blijdschap van de ziel, die de gelovigen op en door het geloof ondervinden. Men kan zijn zeer geleerde verklaring en bevestiging hiervan bij die Godvruchtige schrijver nader lezen.

 

2018-07-04T08:55:21+00:00