Hartelijk welkom op de site van de Gereformeerde Gemeente Boskoop

Wij stellen ons in het kort aan u voor.
Wij zijn een kerkelijke gemeenschap van ruim 700 volwassenen en kinderen. Onze gemeente behoort tot het landelijk kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Bij dit kerkverband zijn ongeveer 155 gemeenten aangesloten met contacten in verschillende delen van de wereld.

Wij geloven in één God, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Bijbel is de leidraad voor ons leven.

Gereformeerde Gemeente Boskoop

Ons kerkgebouw, de Ichtuskerk, staat aan Mendelweg 20. Elke zondag zijn er kerkdiensten om 9.30 en 16.30 uur. Soms zijn er afwijkende kerktijden. Zie hiervoor de pagina "Agenda". U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen.

De naam van de kerk is ICHTUS. Dat is het Griekse woord voor VIS. De vis is een belangrijk christelijk symbool. Iedere letter in dit woord is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald):

Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.

De vis staat als symbool op onze kerktoren.